Magnetization curves and resistance transitions of superconducting lead alloys

W.F. Druyvesteyn

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

925 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Fast, J.D., Promotor, Externe Persoon
  • Steenland, M.J., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning6 jul 1965
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1965

Citeer dit