Magnetization and magnetic anisotropy of BaFe12 − xTixO19 hexaferrites

V.A.M. Brabers, A.A.E. Stevens, J.H.J. Dalderop, Z. Simsa

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Magnetization and magnetic anisotropy of BaFe12 − xTixO19 hexaferrites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen