Magnetism in Co₈₀₋x FeB₂₀: effect of crystallization

R. Lavrijsen, P.V. Paluskar, C.J.T. Loermans, P.A. Kruisbergen, van, J.T. Kohlhepp, H.J.M. Swagten, B. Koopmans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelJoint European Magnetic Symposia (JEMS '08) 14-19 september 2008, Dublin, Ireland
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit