Magnetisch gestabiliseerd wervelbed als continu gasfilter

P.L. Geuzens, D. Thoenes

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  49 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)21-23
  TijdschriftI2-Procestechnologie
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit