Magnetically levitated planar actuator with moving magnets : electromechanical analysis and design

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

4151 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Vandenput, Andre, Promotor
  • van den Bosch, Paul, Promotor
  • Lomonova, Elena A., Co-Promotor
Datum van toekenning28 nov 2007
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1150-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit