Magnetically-actuated artificial cilia for microfluidic propulsion

S.N. Khaderi, C.B. Craus, J. Hussong, N. Schorr, J. Belardi, J. Westerweel, O. Prucker, J. Ruehe, J.M.J. Toonder, den, P.R. Onck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

123 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Magnetically-actuated artificial cilia for microfluidic propulsion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Physics