Magnetic suspension based on passive gravity compensation

J.L.G. Janssen, J.J.H. Paulides, E.A. Lomonova

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Magnetic suspension based on passive gravity compensation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering