Magnetic sensor device

M.W.J. Prins (Uitvinder), W.U. Dittmer (Uitvinder), J.H. Nieuwenhuis (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

34 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Magnetic sensor device'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie