Magnetic saturation in semi-analytical harmonic modeling for electric machine analysis

R.L.J. Sprangers, J.J.H. Paulides, B.L.J. Gysen, E. Lomonova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

55 Citaten (Scopus)
15 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Magnetic saturation in semi-analytical harmonic modeling for electric machine analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen