Magnetic resonance imaging in experimental SAH

W. Bergh, van den, J. Schepers, K. Nicolaij, C.A.F. Tulleken, G.J. Rinkel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)A196-A197
  TijdschriftJournal of Neurosurgery
  Volume100
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit