Magnetic resonance imaging for evaluation and optimization of photodynamic therapy

T.J.L. Schreurs

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  652 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • Strijkers, G.J., Promotor
  • Nicolaij, K., Promotor
  • Prompers, J.J., Co-Promotor
  • Grüll, H., Co-Promotor
  Datum van toekenning4 jul. 2017
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-386-4310-6
  StatusGepubliceerd - 4 jul. 2017

  Bibliografische nota

  Proefschrift

  Citeer dit