Magnetic resonance elastography of skeletal muscle deep tissue injury

Jules L. Nelissen (Corresponding author), Ralph Sinkus, Klaas Nicolay, Aart J. Nederveen, Cees W.J. Oomens, Gustav J. Strijkers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  14 Citaten (Scopus)
  103 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Magnetic resonance elastography of skeletal muscle deep tissue injury'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine and Dentistry

  Nursing and Health Professions

  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

  Veterinary Science and Veterinary Medicine

  Neuroscience