Magnetic ordering in insulating solids

P.A. van Dalen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

415 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Leeden, van der, P., Promotor
  • Steenland, M.J., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning7 jun 1966
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1966

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit