Magnetic microbeads - a toolbox for microfluidics

A.H. Dietzel, F.G.A. Homburg, R.J.S. Derks

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelInt. Conf. on Smart Materials, Structures and Systems
Plaats van productieIndia, Bangalore
Pagina's--
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit