Magnetic layer thickness dependence of the interlayer exchange coupling

P.J.H. Bloemen, M.T.H. Vorst, van de, M.T. Johnson, R. Coehoorn, W.J.M. Jonge, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Magnetic layer thickness dependence of the interlayer exchange coupling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Material Science

Physics