Magnetic interactions in the ferromagnetic chain compound CuCl2.TMSO studied by (anti)ferromagnetic resonance and magnetisation measurements

L.A. Bosch, C.H.W. Swüste, A.C. Phaff, W.J.M. Jonge, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Magnetic interactions in the ferromagnetic chain compound CuCl2.TMSO studied by (anti)ferromagnetic resonance and magnetisation measurements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Engineering

Physics

Material Science