Magnetic flux relaxation of epitaxial YBa2Cu3O7-δ films at low temperatures

J. Lensink, C.F.J. Flipse, J. Roobeek, R. Griessen, B. Dam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Magnetic flux relaxation of epitaxial YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub> films at low temperatures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie