Magnetic correlations in the diluted magnetic semiconductor Sn1-xMnxTe : an experimental study

C.W.H.M. Vennix

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

151 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • de Jonge, Wim, Promotor
  • Frikkee, E., Promotor, Externe Persoon
  • Kopinga, Klaas, Co-Promotor
Datum van toekenning8 okt 1993
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1993

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit