Magnetic breakdown in incommensurate Hg3-δAsF6

A.P.J. Deursen, van, J.J.M. Buiting, M. Weger, D. Moses

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Magnetic breakdown in incommensurate Hg3-δAsF6'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen