Magnetic anisotropy of single Mn acceptors in GaAs in an external magnetic field

M. Bozkurt, M.R. Mahani, P. Studer, J.-M. Tang, S.R. Schofield, N.J. Curson, M.E. Flatte, A.Y. Silov, C.F. Hirjibehedin, C.M. Canali, P.M. Koenraad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
150 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Magnetic anisotropy of single Mn acceptors in GaAs in an external magnetic field'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie