Magnetic and lattice heat capacity of some pseudo one-dimensional systems

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

286 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Leeden, van der, P., Promotor, Externe Persoon
  • Friedberg, S.A., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning3 sep 1976
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1976

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit