Magnet-free propulsion for electrical vehicle: design and modeling of the dc-excited flux-switching machine

S. Chishko

Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

332 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • Paulides, J.J.H., Begeleider
  • Lomonova, Elena A., Begeleider
Datum van toekenning10 dec 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-444-1419-6
StatusGepubliceerd - 2015

Bibliografische nota

Eindverslag

Citeer dit