Magical Urbanism: Latino's re-invent the US city

L.S. Schrijver

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)89-90
  TijdschriftArchis
  Volume2000
  StatusGepubliceerd - 2000

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Magical Urbanism: Latino's re-invent the US city'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit