Maeslantkering, Nieuwe Waterweg : gestructureerde berekeningsaanpak vormt de basis voor beheersing van het ontwerp

J.G.M. Kerstens, G.K. Timmermans, P.J.Th. Pollemans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)42-48
Aantal pagina's7
TijdschriftBouwen met Staal
Nummer van het tijdschrift121
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit