Macroscopische oppervlakelementen. Deel 2b. Het oppervlakelement als drager van een commandobaan in een nokmechanisme

A.T.J.M. Smals

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)55-59
TijdschriftConstructeur
Volume14
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 1975
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit