Macroscopische oppervlakelementen. Deel 1

A.T.J.M. Smals

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)27-30
TijdschriftDe constructeur
Volume14
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 1975
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit