Macroscopic three-dimensional motion patterns of the left ventricle

M.G.J. Arts, W.C. Hunter, A.S. Douglas, A.M.M. Muijtjens, J.W. Corsel, R.S. Reneman

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
81 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelInteractive phenomena in the cardiac system : [proceedings of the 8th Henry Goldberg workshop on interactive phenomena in the cardiac system, December 6-10, 1992, Bethesda, Maryland] / Ed. S. Sideman, R. Beyar
Plaats van productieNew York
UitgeverijPlenum Press
Pagina's383-392
ISBN van geprinte versie0-306-44637-5
StatusGepubliceerd - 1993

Publicatie series

NaamAdvances in experimental medicine and biology
Volume346
ISSN van geprinte versie0065-2598

Citeer dit