Macroscopic origin of circular dichroism effects by alignment of self-assembled fibers in solution

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

195 Citaten (Scopus)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8203-8205
TijdschriftAngewandte Chemie - International Edition
Volume46
Nummer van het tijdschrift43
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Macroscopic origin of circular dichroism effects by alignment of self-assembled fibers in solution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit