Macroscopic diesel fuel spray shadowgraphy using high speed digital imaging in a high pressure cell

R.J.H. Klein-Douwel, P.J.M. Frijters, L.M.T. Somers, W.A. Boer, de, R.S.G. Baert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

87 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Macroscopic diesel fuel spray shadowgraphy using high speed digital imaging in a high pressure cell'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen