Macroscopic corrosion front computations of sulfate attack in sewer pipes based on a micro-macro reaction-diffusion model

V. Chalupecky, T. Fatima, A. Muntean, J. Kruschwitz

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Macroscopic corrosion front computations of sulfate attack in sewer pipes based on a micro-macro reaction-diffusion model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen