Macrophage behavior on multilayered DNA-coatings in vitro

J.J.J.P. Beucken, van den, X.F. Walboomers, M.R.J. Vos, N.A.J.M. Sommerdijk, R.J.M. Nolte, J.A. Jansen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Macrophage behavior on multilayered DNA-coatings in vitro'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology