Machten van tien : mechanische sterkte relateren en relativeren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het begrip mechanische sterkte is een zeer oud wetenschappelijk begrip dat indirect overal zijn sporen nalaat in onze geschiedenis en onze hedendaagse cultuur. De mens heeft altijd getracht om het begrip te doorgronden en er optimaal gebruik van te maken voorde meest uiteenlopende doeleinden. Deze enorme voorkennis diepgaand exploiteren met moderne wetenschap, technologie en simulatietechnieken zal het begrip in deze eenentwintigste eeuw wellicht letterlijk en figuurlijk levendiger maken dan ooit. Daar waar vroeger 'mechanische sterkte' erkend werd als een inherente eigenschap van materialen en structuren, proberen we vandaag de fundamenten van de complexe onderliggende realiteit bloot te leggen. Het succes van deze evolutie wordt gedragen door de ladder van de machten van tien, waarbij de verbanden tussen het nano-, micro-, meso- en macroniveau een essentieel uitgangspunt vormen. 'Multi-scale mechanics' (figuur 1) is een begrip aan het worden dat de rode draad vormt bij tal van wetenschappelijke ontwikkelingen in dit vakgebied. Het hoe en het waarom van deze ontwikkeling, het belang voor de industriele technologie en voor de wetenschap in het algemeen, vormen de kern van dit artikel.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4-11
Aantal pagina's7
TijdschriftMaterialen en Processen
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2002

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Machten van tien : mechanische sterkte relateren en relativeren'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit