Machines zijn nooit creatief

J.E. Rooda

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  31 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)5
  TijdschriftI-twee werktuigbouwkunde
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit