Machines voor spaanloze bewerkingen - Hannover, 1967 (I)

A.P.J. Soepnel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)181-190
TijdschriftMetaalbewerking
Volume33
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 1967
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit