Machines voor spaanloze bewerkingen

A.P.J. Soepnel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)228-233
TijdschriftMetaalbewerking
Volume31
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 1965
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit