Machine vision improves sound level meter calibration

G. Arcas, M. Ruiz, R. Pagán Muñoz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Machine vision improves sound level meter calibration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.