Machine learning to estimate energy demands and user behavior related to buildings in the smart grid context

Elena Mocanu

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Samenvatting

Sheets presentation
Originele taal-2Engels
TitelIEEE Power and Energy Society General Meeting, 26-30 July 2015, Denver, Colorado
Pagina's1-20
StatusGepubliceerd - 5 aug. 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Machine learning to estimate energy demands and user behavior related to buildings in the smart grid context'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit