Machine learning in medicine: big picture require small, but crucial strokes

Frank C. Bennis

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

11 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Maastricht University
Begeleider(s)/adviseur
  • Delhaas, Tammo, Promotor
  • Kramer, Boris W., Promotor, Externe Persoon
  • Andriessen, Peter, Co-Promotor
Datum van toekenning13 nov 2020
Plaats van publicatieMaastricht
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6419-023-6
StatusGepubliceerd - 13 nov 2020
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit