Machine als kunstwerk : Laszlo Moholy-Nagy (1895-1946)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Kunst en techniek hebben over het algemeen weinig raakvlakken. Techniek is concreet en in de kunst is de verbeelding aan de macht. Een aantal kunstenaars heeft zich toch door de techniek laten inspireren. Eén van hen was de Hongaar Laszlo Moholy-Nagy, die in de jaren twintig volgens esthetische normen een machine ontwierp, die nog functioneerde ook. Op deze wijze voegde hij een geheel nieuw element aan de kunst toe.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)43-45
  Aantal pagina's3
  TijdschriftDe Ingenieur
  Volume108
  Nummer van het tijdschrift19
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit