Maakt techniek gelukkig?

Harry Lintsen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukPopulair

46 Downloads (Pure)

Samenvatting

Maakt techniek gelukkig? Volgens de Britse filosoof, wetenschapper en staatsman, Francis Bacon (1561-1626) was het antwoord positief. In zijn utopie Het Nieuwe Atlantis uit 1627 leefden de mensen lang en gelukkig. Het was de eerste utopie waarin wetenschap en technologie een centrale rol speelden. Wetenschap en technologie hadden in het Nieuwe Atlantis een einde gemaakt aan schaarste, armoede, honger en ziekte. Zij zorgden voor welvaart. Dat alles vormde de basis voor welzijn. Had Bacon gelijk, zo luidt de vraag van dit essay. Leiden welvaart en welzijn tot gelukkige mensen? Zijn wetenschap en technologie de voorwaarden voor welvaart en welzijn? Vervolgens zullen we ons ook afvragen wanneer het Nieuwe Atlantis in Nederland werd gerealiseerd. Tot slot komen we bij een cruciaal thema: doet techniek er nog toe in de 21ste eeuw?
Originele taal-2Nederlands
TitelHistechnica 40 jaar
RedacteurenDaan de Hoop, Gerard van de Schootbrugge, Paul Th.L.M. van Woerkom
Plaats van productieDelft
UitgeverijHistechnica, Vrienden van het Academisch Erfgoed van de TU Delft
Pagina's53-56
Aantal pagina's4
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit