Métodos e sistemas para osciladores opto-electrónicos = Methods and systems for optoelectronic oscillators

J.M.L. Figueiredo (Uitvinder), B.M. Patarata Romeira (Uitvinder), C.N. Ironside (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

32 Downloads (Pure)

Samenvatting

NOVELTY - The method includes a system, which comprises oscillator resonant tunneling diodes with photoconductive region, diode laser, optical modulator structure, optical wave guide and electrical input port. The electrical input port accepts electrical control signal through electrical output port. The oscillator resonant tunneling diodes output electrical signals, where and optical signals are oscillated at a frequency related to electrical or optical control signals. USE - Methods for optoelectronic oscillators.
Originele taal-2Engels
OctrooinummerPT105533
Prioriteitsdatum18/02/11
StatusGepubliceerd - 20 aug 2012
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Métodos e sistemas para osciladores opto-electrónicos = Methods and systems for optoelectronic oscillators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit