Lyapunov methods for time-invariant delay difference inclusions

R.H. Gielen, M. Lazar, I.V. Kolmanovsky

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
129 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lyapunov methods for time-invariant delay difference inclusions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen