LV‐LP GS/s‐range current‐steering DACs

K. Bult, C.H. Lin, F.M.L. Goes, van der, J. Westra, J. Mulder, Y. Lin, E. Arslan, E. Ayranci, X. Liu

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 20th Workshop on Advances in Analog Circuit Design (AACD 2011), April 5-7, 2011, Leuven, Belgium
Plaats van productieLeuven, Belgium
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit

Bult, K., Lin, C. H., Goes, van der, F. M. L., Westra, J., Mulder, J., Lin, Y., Arslan, E., Ayranci, E., & Liu, X. (2011). LV‐LP GS/s‐range current‐steering DACs. In Proceedings of the 20th Workshop on Advances in Analog Circuit Design (AACD 2011), April 5-7, 2011, Leuven, Belgium