Lumping Markov chains with silent steps

J. Markovski, N. Trcka

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

9 Citaten (Scopus)
71 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's32
StatusGepubliceerd - 2006

Publicatie series

NaamComputer science reports
Volume0613
ISSN van geprinte versie0926-4515

Citeer dit