Luminescence properties of new oxynitride materials

Y.Q. Li, G. With, de, H.T.J.M. Hintzen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelInternational symposium on inorganic and environmental materials 2004 : October 18-21, 2004, Eindhoven, The Netherlands : abstracts
Plaats van productieS.l.
Uitgeverijs.n.
Pagina's172-
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit