Luminescence properties of Eu2+ - activated alkaline-earth silicon-oxynitride MSi2O2-deltaN2+2/3delta (M = Ca, Sr, Ba) : A promising class of novel LED conversion phosphors

Y.Q. Li, A.C.A. Delsing, G. With, de, H.T.J.M. Hintzen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

638 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Luminescence properties of Eu2+ - activated alkaline-earth silicon-oxynitride MSi2O2-deltaN2+2/3delta (M = Ca, Sr, Ba) : A promising class of novel LED conversion phosphors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Chemical Engineering