Lubrication of soft viscoelastic solids

A. Pandey, S. Karpitschka, C.H. Venner, J.H. Snoeijer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  36 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Lubrication of soft viscoelastic solids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie

  Engineering en materiaalwetenschappen