LP-based solution methods for single-machine scheduling problems

J.M. Akker, van den

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1353 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Lenstra, Jan, Promotor
  • Savelsbergh, Martin W.P., Promotor, Externe Persoon
  • Hurkens, Cor A.J., Co-Promotor
Datum van toekenning21 dec. 1994
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit