Lowering the threshold for bioelectronics

Scott Keene, Yoeri van de Burgt (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

Samenvatting

A high-speed, high-gain enhancement-mode ion-gated transistor shows promise for low-power chronically implanted bioelectronic systems.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)584-586
Aantal pagina's3
TijdschriftNature Materials
Volume19
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jun 2020

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Lowering the threshold for bioelectronics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit