Lower bounds for synchronizing word lengths in partial automata

M. de Bondt, H.M. Don, Hans Zantema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Lower bounds for synchronizing word lengths in partial automata'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen